Informace o klubu

4_20220628_110909.jpg

Sportovní klub FBC Říčany (Floorball Club Říčany) byl zaregistrován na Ministerstvu vnitra ČR 4. 11. 2010. Cílem klubu je vychovávat hráče od přípravky až po nejstarší ročníky, účastnit se přátelských turnajů a ligových soutěží. Předpokladem úspěšné činnosti každého sportovního klubu je dostatečná členská základna a nadšení hráčů i trenérů. Hráči nám zatím neschází, každoročně se zájem o florbal v našem klubu zvyšuje. Dalším předpokladem správného chodu klubu je dostatek finančních prostředků. Běžné provozní výdaje spočívající zejména v placení pronájmu sportovních hal pokrýváme většinou z členských příspěvků. Pak jsou mimořádné výdaje, jako nákup dresů, brankářské výstroje a mantinelů. Vzhledem k tomu, že chceme zachovat výši členských příspěvků na takové úrovni, aby byl tento sport maximálně dostupný, každoročně žádáme o dotaci Středočeský kraj a Město Říčany. S jejich přispěním a také s přispěním našich sponzorů a partnerů se nám daří tyto náklady pokrýt.