Sportovní kodex a klubové hodnoty

31_20230513_123438.jpg

Hráč

Ctím zásady čestného chování jak na hřišti, tak mimo něj. Vzájemně se zdravíme.

Respektuji své spoluhráče a beru je jako součást týmu. Zápas vyhrává tým, nikoli jednotlivec. Chovám se tak, abych neohrozil zdraví spoluhráčů. Nebojím se udělat chybu, z každé se mohu poučit. Mám radost ze hry. Nekritizuji ostatní, snažím se jim pomoci.

Vítězství má pro mě význam, pouze pokud je dosaženo férově. Nekomentuji výroky rozhodčích. Respektuji soupeře a ocením jeho výkon pozdravem.

Trenér

Svým chováním reprezentuji klub a jsem příkladem pro hráče.

Zdokonaluji se ve svých dovednostech trenéra. Chodím na tréninky připraven a včas. Vedu svěřence k péči o zdraví. Nekřičím a kontroluji své emoce. Aktivně pracuji se všemi hráči. Nebojím se vystoupit z komfortní zóny.

Respektuji soupeře i rozhodčí. Nechci vyhrát za každou cenu. Chyba je součást učení.

Rodič

Jsem aktivní součástí klubu. Dle svých možností se podílím na jeho činnosti.

Dávám přednost dlouhodobému rozvoji dítěte před svými ambicemi. Dbám na správnou životosprávu a prevenci zdraví dítěte. Sportovní věci nechávám na trenérovi.

Fandím férově, umím ocenit soupeře a respektuji rozhodčího. Nestresuji své dítě, pokud se mu něco nepodaří. Jsem mu oporou.

Klub

Dbáme na všestranný sportovní rozvoj.
Podporujeme růst jedinečných osobností pro jedinečný tým.

Respektujeme spoluhráče, rozhodčí i soupeře. Hrajeme fair a vážíme si zpětné vazby.

Nadšením, vášní, energií a láskou ke sportu utváříme přátelství na celý život.